0.00 EUR
Reģistrēties

Garantijas noteikumi

Biroja tehnikas ekspluatācijas pamatnoteikumi.

Cienījamais Klient!

SIA “MINAPA” ir “KONICA MINOLTA”, „DEVELOP”, „OKI”, PROFIOFFICE”, WALLNER zīmolu oficiālais pārstāvis Latvijā un nodrošina garantiju Jūsu nopirktajai iekārtai.
Ja garantijas perioda laikā parādīsies ražošanas defekti, vai iekārta pārstās darboties šādu defektu rezultātā, iekārta tika remontēta bez maksas, visas bojātās detaļas tiks aizvietotas ar jaunām.
Garantijas remonts tiks veikts KONICA MINOLTA”, „DEVELOP”, „OKI” un tās sadarbības partneru tehniskās apkopes centros. Bojātā iekārta kopā ar garantijas karti un pirkšanas dokumentiem (kopā ar rēķinu vai čeku) jānogādā tehniskās apkopes centrā. Iekārtas aizvietotās bojātās detaļas paliks tehniskās apkopes centrā.
Ja remonta brīdī noliktavā nebūs nepieciešamās daļas, un tās nebūs iespējams iegādāties Republikas teritorijā, remonts tiks atlikts līdz nepieciešamās daļas tiks saņemtas no izgatavotāja valsts. Šī garantija neattiecās uz izejmateriāliem (toneris).

 

KONICA MINOLTA, DEVELOP, OKI biroja tehnikas ekspluatācijas pamat noteikumi.

 1. Iekārtas novietojamas vietās, kuras pasargātas no tiešiem saules stariem, putekļiem un cigarešu dūmiem.
 2. Iekārtas novietojamas uz horizontālas virsmas, iespējami tālāk no izlietnēm, apkures ierīcēm un saimniecības iekārtām (kafijas automāti utt).
 3. Lai nodrošinātu iekārtas ventilāciju tai jāatrodas vismaz 10 cm no sienas.
 4. Jālieto stabilu elektrības kontaktu (220 V 50-60 Hz) ar sazemējumu.
 5. Kopējot 3D objektus, tie nedrīkst būt smagāki par 3 kg.
 6. Iekārtas darbības laikā aizliegts atvērt vākus vai papīra padeves kasetes.
 7. Nepieļaujiet svešķermeņu (papīra skavas, saspraudes u.c.) iekļūšanu iekārtā.
 8. Lietojiet tikai oriģinālos izejmateriālus.
 9. Lietojiet tīru, sausu, kopēšanai paredzētu papīru. Pārliecinieties vai tas nav salipis.
 10. Neaizskariet iekārtas gaismas jūtīgos elementus un fiksāžas cilindrus.
 11. Pircēja pienākums ir noteikt vienu atbildīgo iekārtas lietotāju.
 12. Par visiem bojājumiem kuri radušies lietotāja neuzmanīgas rīcības rezultātā atbildīgs ir lietotājs.
 13. Ja lietotājs neievēro augstāk minētos ekspluatācijas noteikumus, SIA “MINAPA” ir tiesīga pārtraukt garantijas apkalpošanu, kā arī pēc garantijas apkalpošanas laikā tiek noteiktas speciālas cenas.

 

Garantija nav derīga un bezmaksas remonts nav piemērojams, ja:

 1. produkts ir mehāniski bojāts;
 2. produkts ir bojāts klienta vainas dēļ;
 3. garantijas perioda laikā produktu ir remontējušas personas, kas nav autorizētas veikt
 4. produktu garantijas remontu;
 5. tikusi izmainīta iekārtas iekšējā vai ārējā uzbūve;
 6. bojājums ir radies produkta neautorizētas izmantošanas rezultātā (skat. Lietošanas pamācību);
 7. bojājums ir radies izmantojot produktu tam nepiemērotos apstākļos (skat. Lietošanas pamācību);
 8. bojājums ir radies Dabas izraisītu nelaimju rezultātā;
 9. izmantotie materiāli nav oriģinālie izejmateriāli;
 10. produkta sērijas numurs ir bojāts vai nav salasāms.

 

Sekojoši darbi netiek uzskatīti par garantijas apkopi (pakalpojumi nav bezmaksas)

 1. izejmateriālu maiņa;
 2. darbības režīma maiņa vai lietotāja funkciju programmēšanu.

 

Ja iekārtas darbā radušies traucējumi, vai vēlaties to pārvietot, konsultējaties ar servisu

SIA “MINAPA” serviss
Mūkusalas iela 72b, Rīga, LV-1004
Telefons: 67625777
e-mail: minolta.serviss@minapa.lv

Drošības kods